Google mã nguồn mở Chrome cho iOS

Dự án Google Chromium cho phép các lập trình viên thử nghiệm, chỉnh sửa mã trình duyệt nguồn mở của Google. Tuy nhiên, từ trước tới nay, mã của Chrome cho iOS không nằm trong kho nguồn mở mà hãng tìm kiếm lập ra. Nguyên nhân nằm ở sự phức tạp mà Google phải giải quyết để Chrome có thể hoạt động được trên thiết bị di động của Apple. Thêm mã của Chrome cho iOS vào Chromium sẽ khiến mã nền (code base) phải hỗ trợ cả 2 engine dựng trang (WebKit của Apple và Blink của Google), và làm mọi thứ trở nên phức tạp thêm.

 

 Thực tế này đã chính thức thay đổi, khi Google mới đây đã mã nguồn mở Chrome trên iOS. Mã nguồn không còn nằm ngoài dự án Chromium như trước.