#IDC: Chi tiêu cho Public Cloud sẽ tăng 21% mỗi năm, đạt 266 tỷ đô vào năm 2021

Trong sự cố cáp quang biển đang diễn ra, Viettel đã kịp thời định tuyến lưu lượng quốc tế qua các hướng còn lại bao gồm các hướng đất liền qua