Viettel IDC giới thiệu giải pháp Private Cloud trên hạ tầng máy chủ HPE Proliant Gen10

Viettel IDC giới thiệu giải pháp Private Cloud trên hạ tầng máy chủ HPE Proliant Gen10